Predajca

Názov:SK-technik, s.r.o.
IČO:36408972
DIČ:2020100225
IČ DPH:SK2020100225
Mesto:Žilina
PSČ:010 01
Adresa:Legionárska 5
Telefón:041 / 500 30 50; 041 / 270 50 63
E-mail:sktechnik@sktechnik.sk
Kontakt:Peter Sako
Obchodný register Okresného súdu Žilina. Oddiel : Sro , vložka : 13941/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39