Kontakty

Predajca

Názov:SK-technik, s.r.o.
IČO:36408972
DIČ:2020100225
IČ DPH:SK2020100225
Mesto:Žilina
PSČ:010 01
Adresa:Legionárska 5
Telefón:041 / 500 30 50; 041 / 270 50 63
E-mail:sktechnik@sktechnik.sk
Kontakt:Peter Sako

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 041/7632 130
Fax:
  • 041/ 7632 139